Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Παράταση στο χαράτσι της ΑΗΚ με απόφαση της ΡΑΕΚ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ενέκρινε το αίτημα της ΑΗΚ για συνέχιση της επιβολής του χαρατσιού που επέβαλε στους καταναλωτές μετά την έκρηξη στο Μαρί, μειώνοντας, ωστόσο, την επιπλέον επιβάρυνση κατά 1,21%. 


Έτσι, ενώ η επιπλέον επιβάρυνση καθορίστηκε από τη ΡΑΕΚ στις 31/8/2011 στο 6,96%, με χθεσινή απόφαση μειώνεται στο 5,75%. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν την επιπλέον επιβάρυνση για περίοδο δέκα μηνών, εκτός και αν η ΡΑΕΚ αποφασίσει επιμήκυνση ή περιορισμό της διάρκειας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις