Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Νέα υποβάθμιση της Κύπρου από τη Fitch Ratings
Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε «BB+» από «BBB+», με αρνητικές προοπτικές, προχώρησε την Δευτέρα η Fitch Ratings. Η διαβάθμιση «BB+» είναι στο επίπεδο «junk», δηλαδή ομόλογα μη επενδυτικής διαβάθμισης. Παράλληλα ο οίκος υποβάθμισε και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση από «F3» σε «Β». Οι αρνητικές προοπτικές σημαίνουν ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο νέας υποβάθμισης.

Ο οίκος αξιολόγησης αποδίδει την υποβάθμιση στη σημαντική αύξηση των κεφαλαίων που υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν οι κυπριακές τράπεζες, σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει τον Ιανουάριο. Η Fitch εκτιμά ότι οι κυπριακές τράπεζες θα χρειαστούν περαιτέρω ουσιαστικές κεφαλαιουχικές «ενέσεις», ενδεχομένως έως 4 δισ. ευρώ (23% του ΑΕΠ), καθώς ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τα κυπριακά δάνεια έχει επίσης ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ η κυπριακή οικονομία συρρικνώνεται και η ανεργία αυξάνεται…
Εξάλλου αναφέρεται ότι ακόμη και με την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η αβεβαιότητα για τις κυπριακές τράπεζες θα συνεχιστεί και θα χρειαστούν σημαντικές ενισχύσεις κεφαλαίου, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ως προς την δυνατότητα της οικονομική τους επιβίωσης.
Επίσης, προστίθεται ότι οι εκτιμήσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό έπεσαν έξω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ αναφέρεται ότι ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος στο 3% δεν αναμένεται να επιτευχθεί, αλλά μάλλον θα φτάσει, κατά τις εκτιμήσεις του Fitch στο 3,9% του ΑΕΠ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις