Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Έρχεται «επίθεση» ασφαλιστικών για το Μαρί


Την επίθεση των ασφαλιστικών εταιρειών αναμένεται να δεχθεί σύντομα η κυβέρνηση, με τη μορφή απαιτήσεων αποκατάστασης των ζημιών που υπέστη ο ηλεκτοπαραγωγός σταθμός της ΑΗΚ, μετά την φονική έκρηξη στο Μαρί.

Ο πονοκέφαλος θα είναι μεγάλος, είτε για την υφιστάμενη είτε για τη νέα κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, στα πρακτικά της συνεδρίας του ΔΣ της ΑΗΚ στις 14/2/12, δεν είχε αποτυπωθεί η πρόθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού να διεκδικηθούν τα έξοδα ή ζημιές που θ' ανακτηθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Όμως, το ΔΣ της ΑΗΚ στη συνεδρία του, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, αποφάσισε να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της Αρχής, σχετικά με τον όρο αποκατάστασης, subrogation clause, όπως απορρέει από τα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Το Σίγμα επικοινώνησε με τη Γενική Διευθύντρια του συνδέσμου ασφαλιστικών εταιρειών, κα Στέφη Δράκου για να μας εξηγήσει τον όρο subrogation clause. Όπως μας ανέφερε, είναι το δικαίωμα της ασφαλιστικής εταιρείας, αφού αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, να υποκαθίσταται στα δικαιώματα που έχει ο ασφαλισμένος έναντι τρίτου. Δηλαδή αποκτά τα δικαιώματα του ασφαλισμένου εναντίον τρίτου.

Άρα οι εταιρείες έχουν πληρώσει, έχουν αποζημιώσει και θα κινηθούν τώρα εναντίον οποιουδήποτε φέρει ευθύνη και ασφαλώς εναντίον της κυβέρνησης, μέλη της οποίας οδηγήθηκαν ενώπιον ποινικού δικαστηρίου.

Ακριβώς και τα εκατομμύρια που θ' απαιτηθούν είναι πολλά. Επίσης, στα εκατομμύρια αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι αποζημιώσεις από υποβολές απαιτήσεων για απώλεια ανθρώπινων ζωών, ζημιές σε οχήματα και σε περιουσίες.

Άρα, αναμένεται κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Κύπρου η κυβέρνηση να αναγκαστεί να καταβάλει άλλο ένα τεράστιο ποσό, αυτή τη φορά σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Και φυσικά αν και εφόσον απαιτηθεί, τότε είναι πασιφανές ότι μερίδιο ευθύνης έχει το κράτος, άρα πληρώνει το κράτος και όποιοι άλλοι είναι πιθανό να ευθύνονται.

Επισημαίνεται ότι το κόστος από την έκρηξη στο Μαρί ανέρχεται περίπου στα 357,2 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τη ζημιά στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού 220 εκατ. ευρώ, τις ανάγκες που προκλήθηκαν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεννήτριες και άλλα 135 εκατ. ευρώ και τις ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επισήμανση της Γενικής Ελέγκτριας, ότι το τραγικό συμβάν της 11ης Ιουλίου και οι επιπτώσεις που είχε στην ΑΗΚ και στην οικονομία του τόπου και την κοινωνία γενικότερα, έχει αναδείξει μεταξύ άλλων το θέμα της συγκέντρωσης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων κάτι που πρέπει οπωσδήποτε ν' αλλάξει.


Δημοφιλείς αναρτήσεις