Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Στο σφυρί κειμήλια του κυπριακού αγώνα


Ο Οίκος δημοπρασιών Π. Βέργος θα θέσει σε δημοπρασία σημαντικό αρχείο για την ιστορία του κυπριακού αγώνα, αποτελούμενο από 97 αυτόγραφα και οκτώ δακτυλογραφημένα σημειώματα του Γ. Γρίβα, 82 από τα οποία προς τον "Κ. Ξηρό" [Αριστοτέλη Φρυδά], 13 προς τον "Γλαύκο" ή "Β. Αναστάση" [Άγγελο Βλάχο], 6 προς τον "Πρωτέα" ['Ανθιμο] και ένα προς τον "Σ. Χάρη" [αρχιεπίσκοπο Μακάριο], σχεδόν όλα υπογεγραμμένα με κρυπτογραφικό σημείο του Γρίβα ("L"), των ετών 1957-1958.

Επίσης, θα δημοπρατηθούν συνολικά 132 σελίδες, διάφορα μεγέθη, τα περισσότερα αριθμημένα, μαζί 39 έγγραφα και επιστολές διαφόρων (ανάμεσά τους 8 δακτυλογραφημένα αντίγραφα απαντητικών σημειωμάτων του "Ξηρού" προς τον Γρίβα) και 13 έγγραφα σχετικά με τον κρυπτογραφικό κώδικα της ΕΟΚΑ.

Ενδεικτικά απόσπασμα από σημειώματα του Γρίβα: Στο πρώτο, που απευθύνεται στον "Β. Αναστάση" [Άγγελο Βλάχο, ο οποίος εκτελούσε χρέη γενικού προξένου λειτουργώντας συγχρόνως και σαν σύνδεσμος μεταξύ της ΕΟΚΑ και της κυβέρνησης της Αθήνας] γράφει: "... Έχω έλθει εις επαφήν με άτομον εις Λονδίνον το οποίον ανέλαβε την Οργάνωσιν εκτελεστικών ομάδων της Οργανώσεως, εναντίον των εκεί προδοτών. 

Νομίζετε σκόπιμον να τεθή εν δράσει; Εκρήξεις εις ατμόπλοιον και αεροδρόμιον εγένοντο υφ' ημών εις αντίποινα διά συνεχιζομένας απανθρώπους κακομεταχειρίσεις συλλαμβανομένων, ως διά προκηρύξεώς μου ειδοποίησα Σίνγκλαιρ. Η απόπειρα εναντίον 'Αγγλου αξιωματικού αστυνομίας εν Λεμεσώ εγένετο υφ' ημών. Έπρεπε οπωσδήποτε να γίνη. Θα επακολουθήσουν ακόμη ετέρων δύο βασανιστών. 

Δεν είναι δυνατόν να γίνη άλλως. Θα έπρεπε να συστηθή, εάν έχετε μέσον τι, εις τον ραδιοσταθμόν Αθηνών όπως των εκπομπών του διά την Κύπρον προηγείται αντί οιουδήποτε άλλου ο Ύμνος της ΕΟΚΑ τον οποίον γνωρίζει...".

Δημοφιλείς αναρτήσεις