Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Στο -1,6% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας


Αρνητικός, στο -1,6%, υπολογίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.


Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -1,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. 

Εξάλλου, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, η οικονομία συρρικνώνεται κατά -0,4%. 

Στην προκαταρκτική της εκτίμηση το Μάιο, η Στατιστική Υπηρεσία προέβλεπε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2012, στο -1,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ενώ μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης -1,4%.

Στην ίδια προκαταρκτική εκτίμηση η Στατιστική Υπηρεσία προέβλεπε, μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, συρρίκνωση της οικονομίας της τάξης του -0,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας, (κατασκευές, βιομηχανία, ηλεκτρισμός), όπως επίσης και οι τομείς του εμπορίου και των μεταφορών. 

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι τομείς των τραπεζών και των υπηρεσιών (δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία, λοιπές υπηρεσίες).Δημοφιλείς αναρτήσεις