Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Στην Κύπρο η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού, το 2ο εξάμηνο του 2011


Στην Κύπρο σημειώθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.


Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους ήταν 24,1 ευρώ/100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 18,4 ευρώ/kWh, στην Ευρωζώνη 19,3 ευρώ/kWh και στην Ελλάδα 12,4 ευρώ/ kWh.

Εκπεφρασμένη σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ενιαίος υπολογισμός των τιμών με βάση το βιοτικό επίπεδο), η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο ήταν η ψηλότερη στην ΕΕ αφού ανήλθε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 σε 26,7 ΜΑΔ ανα 100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 18,4 ΜΑΔ/100 kWh και στην Ελλάδα 13,5 ΜΑΔ/100 kWh.

Η ποσοστιαία αύξηση το δεύτερο εξάμηνο του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ανήλθε στην Κύπρο σε 19,4% και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Λετονία (27,5%). Η μέση αύξηση στην ΕΕ ήταν 6,3%, στην Ευρωζώνη 6,2% και στην Ελλάδα 2,2%.

Η μέση αύξηση που σημειώθηκε σε κάθε κράτος μέλος την παραπάνω περίοδο ήταν η εξής: Λετονία 27,5%, Κύπρος 19,4%, Πορτογαλία 12,9%, Ισπανία 12,8%, Ηνωμένο Βασίλειο 12,1%, Ιρλανδία 11,3%, Δανία 9,8%, Ιταλία 8,5%, Ολλανδία 8,4%, Βέλγιο 7,3%, Γαλλία 5,4%, Βουλγαρία 5,4%, Τσεχία 5,2%, Πολωνία 5,1%, Σλοβενία 4,6%, Σλοβακία 4,5%, Γερμανία 3,8%, Εσθονία 3,8%, Ρουμανία 3,7%, Σουηδία 2,4%, Ουγγαρία 2,3%, Ελλάδα 2,2%, Αυστρία 1,8%, Λιθουανία 0,4%, Φινλανδία 0,0%, Μάλτα 0,0%. Στο Λουξεμβούργο η μέση τιμή υποχώρησε 4,9%.


Δημοφιλείς αναρτήσεις