Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

11 εκ. ευρώ το χρόνο για κόμματα και βουλευτές

Περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ αποδεσμεύονται κάθε χρόνο από τα κρατικά ταμεία, για την κάλυψη των μισθών των βουλευτών και τις επιχορηγήσεις των κομμάτων. Την ίδια ώρα που βουλευτές και κόμματα απολαμβάνουν αυτών των μισθών και επιδομάτων και υπό το φόβο της ένταξης στο μηχανισμό στήριξης, η ανεργία στην Κύπρο καλπάζει, αγγίζοντας σχεδόν το 10% ενώ υπάρχουν οικογένειες με μηδέν απολαβές ή με εισοδήματα πείνας. Αναλυτικά:

  • €7000 περίπου το μήνα
  • €82 93 588χιλ. το χρόνο ο κάθε βουλευτής
  • €4,440, 737εκ. οι μισθοί των 56
  • €2,444,064εκ. οι 13οι των 56
  • €4, 084, 451εκ. ετησίως για τα κόμματα
  • €3 εκατομμύρια επιπλέον σε κάθε προεκλογική περίοδο
Βουλευτές
Συγκεκριμένα, οι απολαβές των βουλευτών ανέρχονται, σύμφωνα με τη Διεύθυνση της Βουλής, σε €3637,33 το μήνα ο βασικός, συν €1025,16 επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών, συν €1945 επίδομα παραστάσεως. Σύνολο €6608,24 μικτές απολαβές μηνιαίως.

Επιπλέον, οι βουλευτές λαμβάνουν τον βασικό μισθό (3637,33) ως 13ο, ήτοι 2,444,064εκ. το χρόνο.
Πολλαπλασιάζοντας τον μηνιαίο μικτό μισθό ενός βουλευτή επί 12 μήνες επί 56 βουλευτές, καταλήγουμε στο ποσό των €4,440, 737εκ. ετησίως για κάλυψη των βουλευτικών μισθών, συν €2,444,064 ο 13ος και το αποτέλεσμα κυμαίνεται στα €7,000 000εκ. ετησίως.

Εφάπαξ
Στην περίπτωση της μίας θητείας, ο βουλευτής λαμβάνει ως εφάπαξ €75.000 και σύνταξη €1800 ευρώ το μήνα. Από δύο θητείες και πάνω, λαμβάνει ως εφάπαξ  €207 000 και σύνταξη €3500 το μήνα.

Όλα τα πιο πάνω, με την προϋπόθεση ότι ο βουλευτής έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας.Κόμματα

Το ύψος της χορηγίας που λαμβάνει κάθε κόμμα είναι ανάλογο των ποσοστών του. Παραχωρείται ισόποσα ένα σταθερό ποσό σε όλα τα κόμματα και το υπολειπόμενο κατανέμεται στη βάση των τελευταίων αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, περίοδος κατά την οποία φαίνεται η εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος.


Το σύνολο των απολαβών των κομμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχεται στα 4, 084, 451 ετησίως. Επιπλέον παραχωρούνται άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ στα κόμματα, σε κάθε προεκλογική περίοδο για την κάλυψη των αναγκών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις