Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

NTPOΠΗ:Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα


Η ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής βοήθειας προς την τ/"κ" κοινότητα, χρηματοδότησε το πρόγραμμα «Πρωτοπόρα Εργαστήρια Αυτοκινήτου».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Βιομηχανικό Επαγγελματικό Λύκειο Sedat Simavi, στα κατεχόμενα, εκδήλωση για τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το σχολείο χάρη στην παροχή τεχνικού εξοπλισμού για εργαστήρια αυτοκινήτων με χρηματοδότηση της ΕΕ. Τα «Πρωτοπόρα Εργαστήρια Αυτοκινήτου» χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της ΕΕ προς την τουρκο"κυπριακή" κοινότητα.


Η συνεισφορά της ΕΕ, ύψους 256 000 ευρώ, που χορηγήθηκε για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού εργαστηρίων αυτοκινήτων σε δύο σχολεία, το Βιομηχανικό Επαγγελματικό Λύκειο Sedat Simavi και το Βιομηχανικό Επαγγελματικό Λύκειο Δρ. Fazil Kucuk της Αμμοχώστου, υπήρξε σημαντική για τον κλάδο του αυτοκινήτου του βόρειου τμήματος της 
Κύπρου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι χάρη στον τεχνικό εξοπλισμό που χρηματοδότησε η ΕΕ, το Βιομηχανικό Επαγγελματικό Λύκειο Sedat Simavi είναι σε θέση να προσφέρει υψηλό επίπεδο κατάρτισης, και οι σπουδαστές του θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας διαθέτοντας καλύτερα εφόδια για την έναρξη της επαγγελματικής τους ζωής.

Το εργαστήριο παρέχει επίσης υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο ευρύ κοινό, γεγονός που προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να εφαρμόσουν στην πράξη τις δεξιότητές τους σε κάθε είδους οχήματα.

Η ΕΕ έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση μέσω του προγράμματος βοήθειας 2006 προσφέροντας τεχνική βοήθεια στον τομέα (έργο VETLAM) και υποστηρίζοντας επαγγελματικές σχολές στο πλαίσιο του συστήματος επιχορηγήσεων «Πρωτοβουλία των σχολείων για την εκπαίδευση και την αλλαγή».

Δημοφιλείς αναρτήσεις