Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Κατέστρεψαν το περιβάλλον μετά το Ανάν στα κατεχόμενα


Η έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας στα κατεχόμενα μετά το σχέδιο Ανάν το 2004, είναι ο κυριότερος λόγος για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών, ιδιαίτερα στις ακτογραμμές της Κερύνειας, σύμφωνα με την τ/"κ" εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί».


Στο σημερινό δημοσίευμα υπάρχει σχετικός χάρτης για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν συγκεκριμένη περιοχή το 2003, έπειτα το 2008 και η εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή αυτή σήμερα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα δάση στα κατεχόμενα καλύπτουν συνολική έκταση 65.425 εκταρίων, από την οποία μόνο το 39% αποτελεί ικανοποιητική δασική έκταση, ενώ το υπόλοιπο 61%, λόγω της καταστροφής, χρειάζεται αναδάσωση και αποκατάσταση.

Σημαντικό ρόλο στην καταστροφή των δασών θεωρείται ότι παίζει η έλλειψη νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, η έλλειψη προφύλαξης των δασών από «δασονόμους», η παράνομη βοσκή και οι πυρκαγιές. Ο πρόεδρος του «συνδέσμου δασονόμων» στα κατεχόμενα Αντίλ Τσιοπανογουλαρί, δήλωσε ότι η διεθνής δασονομία επιβάλλει ότι μια χώρα πρέπει να διαθέτει 30% δασική έκταση για να επωφελείται από τα δάση, ενώ η αναλογία αυτού του ποσοστού στα κατεχόμενα της δασικής έκτασης είναι μόνο 7%.

Δημοφιλείς αναρτήσεις