Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Η Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωκοινοβουλίου ζητεί από την Τουρκία να διευθετήσει Κυπριακό και Κουρδικό
Η επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί την Τουρκία να διευθετήσει το Κυπριακό και το Κουρδικό ζήτημα, καθώς και το ζήτημα με την Αρμενία και να προχωρήσει με τη δικαστική μεταρρύθμιση και την προστασία των ατομικών ελευθεριών. Εκφράζει, επίσης, "την απογοήτευσή της για τις δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε λύση για το Κυπριακό"

Η Επιτροπή καλεί επίσης την Τουρκία να κινηθεί προς την εξεύρεση πολιτικής λύσης στο Κουρδικό ζήτημα. Ζητεί, ακόμη, την πολιτική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ένταξη των πολιτών κουρδικής καταγωγής και την μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στα νοτιοανατολικά της χώρας, θεωρώντας ότι η διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία, παρέχει ένα πλαίσιο για δημοκρατικό άνοιγμα.

Η επιτροπή Εξωτερικών χαρακτηρίζει επίσης τη συνταγματική και δικαστική μεταρρύθμιση ως θέμα ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και υποστηρίζει τη νέα προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, μέσω του ανοίγματος των σχετικών κεφαλαίων στα πρώτα στάδια της διαπραγματευτικής διαδικασίας με την Τουρκία.

Στο ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν το ανησυχητικό φαινόμενο της μείωσης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης. Εκφράζουν, επίσης, την ανησυχία τους για τη μεγάλη διάρκεια της προσωρινής κράτησης και τις πολυάριθμες δίκες δημοσιογράφων. Παρότι επαινούν τη διεξαγωγή των εκλογών του περασμένου έτους, ζητούν από την Τουρκία να προχωρήσει με την εκλογική μεταρρύθμιση, να μειώσει το ελάχιστο όριο του 10% για την εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο και να άρει όλα τα εμπόδια για τη δημιουργία πολιτικών ομάδων στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Η νομοθεσία που διασφαλίζει την ισότητα είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς, ενώ χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων και των ίσων δικαιωμάτων γυναικών και αντρών, τη μηδενική ανοχή της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και την παροχή της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Δημοφιλείς αναρτήσεις