Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Αύξηση τέλους κατανάλωσης στο ρεύμα!

Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σήμερα το απόγευμα σε ενιαίο νόμο τρία προτεινόμενα νομοθετήματα από την Κυβέρνηση και τα κόμματα ΔΗΣΥ και Κίνημα Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών, για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να αυξάνεται το τέλος κατανάλωσης από 0,44 ευρώ σε 0,50 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.


Ο νέος νόμος προβλέπει, επίσης, τον καθορισμό ελάχιστου ποσού επιδότησης ή χρηματοδότησης αναφορικά με ορισμένα σχέδια παροχής χορηγιών και την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου πριν την έκδοση από το Υπουργικό Συμβούλιο των σχεδίων χορηγιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και της προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Με αφορμή την ψήφιση της νέας νομοθεσίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου δηλώνει ότι αντικρίζει ευνοϊκά την εισήγηση της ΡΑΕΚ για περαιτέρω αύξηση του τέλους κατανάλωσης για τις ΑΠΕ το 2013 από 0,50 ευρώ σε 0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ότι επιφυλάσσεται να συζητήσει το όλο θέμα σε ευθετότερο χρόνο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις