Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Στραγγαλίζουν τον προσφυγικό κόσμο

Την έντονη διαφωνία της αντιπολίτευσης, η οποία εκτοξεύει βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης, προκάλεσαν τα νέα κριτήρια για την παραχώρηση δανείων από το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που κατατέθηκαν την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.


Εισοδηματικά και άλλα κριτήρια
Με βάση την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή, τα κριτήρια παραχώρησης δανείων μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, διαφοροποιούνται, εξαιτίας των περικοπών που στον προυπολογισμό του Φορέα για το 2012.

Για κατοικίες μέχρι 200τμ θα παραχωρείται το 100% του δικαιούμενου ποσού του δανείου , για κατοικίες από 201τμ μέχρι 220τμ θα παραχωρείται το 75% του δικαιούμενου ποσού, για κατοικίες από 221τμ μέχρι 250 τμ θα δίνεται το 50% του δανείου ενώ για κατοικίες πέραν των 251τμ οι αιτήσεις δεν θα εγκρίνονται.

Επίσης στα στεγαστικά δάνεια εισάγονται και εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία όταν το οικογενειακό εισόδημα του αιτητή είναι από €80χιλ μέχρι €100χιλ θα αποκόπτεται το 10% του δανείου 

 Όταν το οικογενειακό εισόδημα είναι άνω των €100χιλ θα αποκόπτεται από τον αιτητή το 25% του δανείου.

Ταυτόχρονα αντικαθίσταται κατά τρεις και μισή εκατοστιαίες μονάδες η επιδότηση του στεγαστικού δανείου με επιδότηση με τέτοιο ποσό ούτως ώστε ο αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2,5% για στεγαστικό δάνειο που συνάπτει 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα .

Δάνεια στους εκ μητρογονίας
Παράλληλα θα προστεθεί νέα πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα καθίσταται δυνατή η παραχώρηση δανείων στους εκ μητρογονίας πρόσφυγές και θα δικαιούνται δάνεια μέχρι €105χιλ για σπουδές, €17χιλ για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, €85χιλ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , €130χιλ για στεγαστικούς λόγους καθώς και €70χιλ με κεφάλαιο του Φορέα και €105χιλ με εγγύηση του Φορέα για επαγγελματικούς σκοπούς.
Στις περιπτώσεις δανείων για επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση και εξασφάλιση στέγης ή επιδιόρθωση, βελτίωσης και προσθήκης σε υφιστάμενη κατοικία ο δικαιούχος θα επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2,5%.

Mειώνονται τα ποσά των δανείων
Για δύο χρόνια θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί σε σχέση με τα σπουδαστικά δάνεια σύμφωνα με τους οποίους όταν ο ένας γονιός ή και οι δύο είναι πρόσφυγες θα αποκόπτεται το 15% από το δικαιούμενο ποσό και όταν οι γονείς δεν είναι πρόσφυγες θα αποκόπτεται το 40%του δανείου.

Εξάλλου το σχέδιο δανειοδότησης για νέα ζευγάρια θα ανασταλεί για δύο χρόνια ενώ για δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν δεν είναι πρόσφυγες οι γονείς του αιτητή θα αποκόπτεται το 40% του δανείου.
Για τα επαγγελματικά δάνεια όταν οι γονείς του αιτητή είναι πρόσφυγες θα γίνεται αποκοπή 25% του δανείου και όταν δεν είναι εκτοπισμένοι οι γονείς το δάνειο θα μειώνεται κατά 50%.
Σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια όταν οι γονείς του αιτητή είναι πρόσφυγες θα αποκόπτεται το 20% και στην αντίθετη περίπτωση το δάνειο θα μειώνεται κατά 40%.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, περιορίζονται οι δικαιούχοι και αποκλείονται οι εξ αγχιστείας συγγενείς. Συγκεκριμένα δικαιούχος είναι το πρόσωπο το οποίο μετά την τουρκική εισβολή κατέστη και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης και απροσπέλαστης περιουσίας κατόπιν κληρονομίας ή δωρεάς . Επίσης τόσο αυτός, όσο και όλοι προηγούμενοι μετά και αμέσως προς την εισβολή ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν μεταξύ τους τρίτου βαθμού συγγένειας . Επιπλέον δικαιούχοι είναι ο ή η σύζυγος του ιδιοκτήτης της κατεχόμενης περιουσίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις