Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Ποιοί ήταν οι προδότες του Αγώνα της ΕΟΚΑ

Ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος ήταν ο ιδεολογικός καθοδηγητής της αλκίμου νεολαίας ΕΟΚΑ. Μάλιστα, στο όργανο της νεολαίας της ΕΟΚΑ, που ονομαζότανε «Εγερτήριο Σάλπισμα», με υπογραφή Δευκαλίων, ο Τάσσος Παπαδόπουλος είχε γράψει για τους κομμουνιστές που πρόδιδαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ και για τον λόγο αυτό είχαν εκτελεστεί: 
 «Διατί όμως η ερυθρά ηγεσία αντιστρατεύεται τον αγώνα μας; Διότι εισέπραξε και εισπράττει τα βρετανικά αργύρια.

Διότι ο Ζιαρτίδης και σία έγιναν πράκτορες της Ιντέλιντζες Σέρβις. Και επειδή εισέπραξαν τα βρετανικά αργύρια και επειδή ετέθησαν στην υπηρεσία της Ιντέλιντζενς Σέρβις με αποκλειστικήν αποστολήν να ενταφιάσουν το Κυπριακόν…

Φυσικά θλιβόμεθα όταν βρισκόμαστε εις την αναπότρεπτον ανάγκην να τιμωρήσωμεν ομοεθνείς μας, είτε ούτοι είναι αριστεροί, είτε οιασδήποτε άλλης παρατάξεως.

Διεξάγωμεν όμως αγώναν εθνικόν και δεν δυνάμεθα να επιτρέψωμεν εις ανθρωπάρια, τα οποία ουδέν μέχρι σήμερον προσέφεραν εις τον αγώναν μας, ως κόμμα να μας αντιστρατεύονται και επί τη βάση σχεδίου και οδηγιών να επιτίθενται εναντίον πραγματικών πατριωτών».

Δημοφιλείς αναρτήσεις