Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

«Παττισμένοι» οδηγούνται σε χρεοκοπία

Η κρίση χρέους επιτάχυνε τις χρεοκοπίες εταιρειών στην Ευρώπη. Μόνο τον περασμένο χρόνο απειλήθηκαν 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας από πτωχεύσεις εταιρειών. Η ύφεση που ταλανίζει και την κυπριακή οικονομία… σπάει κόκαλα και πολλές μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις και μικρά καταστήματα οδηγούνται σε κλείσιμο, κάτω από το βάρος της οικονομικής ύφεσης και της στενότητας στη ρευστότητα χρήματος.Μια μόνο περιδιάβαση στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας ή ακόμη και σε λιγότερο κεντρικούς, δίνει την πραγματική διάσταση του θέματος: «Πωλείται αέρας», «Κλειστό», «Clearance λόγω αλλαγής διεύθυνσης». Η μείωση του κύκλου εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας είναι οι κύριοι λόγοι που οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιμο, ενώ οι μεσαίες περιορίστηκαν μέχρι στιγμής στο «πάγωμα» των επενδύσεων και σε απολύσεις προσωπικού.

Πολλά εμπορικά καταστήματα παραμένουν ξενοίκιαστα, μιας και οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τα βάρη και έπαυσαν τις δραστηριότητές τους ή αναζήτησαν επαγγελματική στέγη σε άλλες περιοχές.

«Ψαλίδι» στις δαπάνες
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της αγοράς είναι η δραματική μείωση της κατανάλωσης και η έλλειψη ρευστότητας. Τα νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους και κυρίως τα είδη που δεν είναι πρώτης ανάγκης, όπως ρούχα, παπούτσια, είδη οικιακού εξοπλισμού κ.λπ. Έτσι, οι έμποροι, οι βιοτεχνίες και άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν έχουν ρευστό για να κινηθούν και να καταβάλουν τις δόσεις των χρεών τους. Τα έξοδα «τρέχουν», οι φόροι και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις έχουν αυξήσει το λειτουργικό κόστος, και ακόμη και οι δελεαστικές τιμές που προσφέρονται δεν ελκύουν τους καταναλωτές όπως παλαιότερα.

Αυξημένες οι πτωχεύσεις
Τα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου και Επίσημου Παραλήπτη μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012 δεν αποτυπώνουν με μεγάλη ακρίβεια την κατάσταση των πτωχεύσεων πολλών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι χρειάζεται χρόνος για την κήρυξη ενός νομικού ή φυσικού προσώπου ως ανίκανο να πληρώσει τα χρέη του.
Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δίνουν αποκαρδιωτικές ενδείξεις, καθώς μόνο τους δυο πρώτους μήνες του χρόνου πτώχευσαν 25 εταιρείες.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, πτώχευση είναι η έσχατη λύση για νομικά ή φυσικά άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αυτή η νομική διαδικασία απαλλάσσει το άτομο που αδυνατεί να αποπληρώσει τις οφειλές του -και το οποίο καθίσταται αναξιόχρεο- από τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Το άτομο απαλλάσσεται μεν από τις οφειλές του, οι οποίες διαγράφονται σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους, αλλά η κήρυξη πτώχευσης αναφέρεται στην πιστωτική έκθεση (το ιστορικό πίστωσης) του πτωχεύσαντα τουλάχιστον για τα επόμενα έξι έτη. Με αυτήν την έκθεση το νομικό ή φυσικό πρόσωπο δυσκολεύεται να εξασφαλίσει πιστώσεις.

Η επίσημη διαδικασία πτώχευσης
Ποια είναι η διαδικασία πτώχευσης μιας εταιρείας ή ενός φυσικού προσώπου; Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η επίσημη πτωχευτική διαδικασία είναι η εξής:
Οι πτωχευτικές διαδικασίες αρχίζουν με την καταχώριση γραπτής αίτησης πτώχευσης στο Δικαστήριο (άρθρο 4):
§ από πιστωτή που έχει χρέος που δύναται να επαληθευτεί σε πτώχευση ή επαληθεύσιμο χρέος ή
§ από τον ίδιο το χρεώστη (αυτο-πτώχευση)

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις είναι:
Στην περίπτωση αίτησης πτώχευσης από τον πιστωτή:
§ Ο χρεώστης θα πρέπει να διαπράξει την πράξη πτώχευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3(1) του Νόμου.
§ το χρέος που οφείλεται πρέπει να είναι τουλάχιστον €854,30.
§ το χρέος πρέπει να είναι εκκαθαρισμένο ποσό πληρωτέο είτε αμέσως είτε σε καθορισμένο μελλοντικό χρόνο.
§ ο οφειλέτης πρέπει να κατοικεί στην Κύπρο ή μέσα σε περίοδο ενός χρόνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να είχε τη συνήθη διαμονή ή τόπο εργασίας στην Κύπρο ή να διεξήγαγε εργασίες στην Κύπρο μέσω αντιπροσώπου
§ η πράξη πτώχευσης στην οποία στηρίζεται η πτώχευση συνέβη μέσα σε τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
§ Η αίτηση πρέπει να επιδοθεί στον χρεώστη.

Ποιες χώρες θα συνεχίσουν με ύφεση
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του οίκου αξιολόγησης Μοοdy's, οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία θα βρεθούν σε ύφεση κατά τη διάρκεια του 2012.

Η ύφεση στις χώρες αυτές θα αυξήσει τις πτωχεύσεις εταιρειών, ενώ για τη Γερμανία προβλέπεται ότι οι πτωχεύσεις θα παραμείνουν σταθερές, παρόλο που το αντίστοιχο ποσοστό για το 2011 μειώθηκε κατά 5%.
Μέσα στο 2011 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίοι εργαζόμενοι είδαν τους εργοδότες τους να πτωχεύουν, μια αύξηση 7%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της γερμανικής εταιρείας Creditreform, που ειδικεύεται στη μελέτη της αξιοπιστίας των εταιρειών.

Επίσης, την ίδια χρονιά στη Δυτική Ευρώπη 174.917 επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κηρύξουν στάση πληρωμών, ένας αριθμός που θεωρείται σταθερός σε σύγκριση με το 2010 (αύξηση +0,3%). Οι χρεοκοπίες αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 27,3% (452 επιχειρήσεις), στην Ισπανία κατά 18,7% (5.752 περιπτώσεις), στην Ιταλία 16,9% (11.792 εταιρείες) και στην Πορτογαλία 17,1% (6.025 επιχειρήσεις).

Δημοφιλείς αναρτήσεις