Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Έξτρα χαράτσι μέχρι να φτιάξουν το Βασιλικό. Η αύξηση του 6,96% θα παραμείνει στα τιμολόγια της ΑΗΚ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2012

Μόνο όταν επιδιορθωθούν οι βλάβες στο σταθμό του Βασιλικού, θα αφαιρεθεί η αύξηση ύψους 6,96% από τα τιμολόγια της ΑΗΚ. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, Χάρης Θράσου, προσθέτοντας ότι η αύξηση θα ισχύει ενόσω λειτουργούν οι κινητές μονάδες παραγωγής ρεύματος. 

 Εξάλλου, ο προέδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Γιώργος Σιαμμάς, εξήγησε ότι η αύξηση 6,96% επιβλήθηκε για να καλύψει μέρος του λειτουργικού κόστους της ΑΗΚ εξαιτίας της χρήσης λιγότερο αποδοτικών μονάδων. Είπε επίσης ότι η κατάσταση σε σχέση με την αύξηση θα επαναξιολογηθεί έως το τέλος του 2012.

Δημοφιλείς αναρτήσεις