Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Αύξηση 300% στους φοιτητές από τρίτες χώρες στα κατεχόμενα

Αύξηση 300% περίπου παρουσίασε μεταξύ 2007 και 2012 στα κατεχόμενα ο αριθμός των φοιτητών που φοιτούν στα ''πανεπιστήμια'' και κατάγονται από τρίτες χώρες, εκτός της Τουρκίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κίπρις, που επικαλείται στοιχεία του ''τμήματος κρατικού προγραμματισμού(DPΟ)'' και του ''συμβουλίου προγραμματισμού, αξιολόγησης, πιστοποίησης και συντονισμού ανώτατης εκπαίδευσης (YΟDAK)'', ο συνολικός αριθμός των φοιτητών από τρίτες χώρες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006- 2007 ήταν 2.667, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 7.492. 

 Σύμφωνα με δηλώσεις του ''προέδρου'' του ''YΟDAK'', Χασάν Αλί Μπιτσιάκ, ο αριθμός των φοιτητών από την Τουρκία σημείωσε μείωση και αυτό οφείλεται στη λειτουργία 15 περίπου νέων πανεπιστημίων κάθε χρόνο στην Τουρκία καθώς και λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία αναγκάζει τους φοιτητές να προτιμήσουν πιο φθηνά πανεπιστήμια από αυτά των κατεχομένων. 

Συγκεκριμένα, ενώ το 2008-2009 ο αριθμός των φοιτητών από την Τουρκία στα κατεχόμενα ήταν 33.288, το 2010-2011 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στους 28.601. Μικρή αύξηση σημείωσε ξανά το 2011-2012 φθάνοντας τους 29.073. Όσον αφορά στο συνολικό αριθμό φοιτητών στα «πανεπιστήμια» των κατεχομένων, το 2007-2008 ο αριθμός των φοιτητών ήταν 43.021, το 2008-2009 ήταν 45.634, το 2009-2010 ήταν 47.155, το 2010-2011 ήταν 46.352, ενώ το 2011-2012 υπολογίζεται να φθάσει στους 46.623 φοιτητές. 

Τους περισσότερους φοιτητές έχει το ''πανεπιστήμιο'' Εγγύς Ανατολής και ακολουθεί το ''πανεπιστήμιο'' ανατολικής Μεσογείου. Οι περισσότεροι φοιτητές που κατάγονται από τα κατεχόμενα (Τ/"κ" και έποικοι), προτιμούν επίσης το ''πανεπιστήμιο'' Εγγύς Ανατολής 

Δημοφιλείς αναρτήσεις