Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝ 1947:

“Ο Θεός σχωρέσοι την ψυχή του Μεταξά. Και να την σχωρέση δυό φορές. Διότι εμούτζωσε τους πολιτικούς και εξέσχισε το Σύνταγμα προ της ανάγκης να σωθή η Ελλάς”  
«ΑΤΙΜΟΙ υπάρχουν πολλοί εν Ελλάδι. Ο αριθμός τούτων είναι μεγαλύτερος εφόσον τις ανέρχεται τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ή τας βαθμίδας των αξιωματούχων της Πολιτείας.

Διότι εις τα στρώματα αυτά κυριαρχεί περισσότερον ο υλισμός και ο φόβος να μη χάσουν την ησυχίαν και τα αξιώματά των, παρά ο ηθικός νόμος και η αντίληψις των υποχρεώσεων ως μέρη του συνόλου μιας κοινωνίας.»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝ 1947

Δημοφιλείς αναρτήσεις