Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να θεσπίσει νομοθεσία φιλική για καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί Κύπρο, Ρουμανία και Ιταλία να θεσπίσουν νομοθεσία φιλική για τους καταναλωτές.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε σήμερα στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένες γνώμες και ''εάν αυτά δεν συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχουν εντός δύο μηνών, ενδέχεται να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων''.

''Η οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας είναι σημαντική για την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών'', αναφέρει η Επιτροπή και σημειώνει πως ''μολονότι στις 18 Ιουλίου 2011 απεστάλησαν προειδοποιητικές επιστολές, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Ιταλία δεν έχουν ακόμα ενημερώσει την Επιτροπή για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία''.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ''παρέχοντας στους καταναλωτές συγκριτικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων που αγοράζουν, η ενεργειακή επισήμανση ευνοεί τη λήψη επιτυχέστερων αποφάσεων για την ενέργεια και την εξοικονόμηση κόστους''.

Αναφέρει επίσης ότι ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να αναπτύξουν προϊόντα με καλή βαθμολόγηση της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, ο καθορισμός κοινών ενωσιακών κατωφλίων σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση (Β, Α, Α +, κλπ.) παρέχει στα κράτη μέλη ένα σαφές πλαίσιο όσον αφορά απαιτήσεις για αγορές.

Το πλαίσιο αυτό, συνεχίζει, είναι χρήσιμο και για άλλους ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι ιδιωτικές εταιρείες, για τις διαφημιστικές τους δραστηριότητες.

''Η νομοθεσία της ΕΕ αποβλέπει στο να εφοδιάσει όλες τις χώρες με τις δυνατότητες αυτές'', καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Δημοφιλείς αναρτήσεις