Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Νέες αυξήσεις στο ρεύμα!


Νέες αυξήσεις στις διατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος επιβάλλονται με βάση απόφαση της ΡΑΕΚ, η οποία δημοσιεύεται στη χτεσινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας. Ως σημαντικότερη κρίνεται η τρίτη δόση ανατιμήσεων για τους οικιακούς καταναλωτές, η οποία ανέρχεται στο 1,5% ανά κιλοβατώρα.


Μικρότερες από τις αναμενόμενες θα είναι οι αυξήσεις για μικρές εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες, καθώς και βιομηχανικούς πελάτες μέσης τάσης, τον οδικό φωτισμό, την άντληση νερού και τους θερμοσυσσωρευτές. Η ΑΗΚ δεσμεύθηκε έναντι της ΡΑΕΚ ότι θα ολοκληρώσει προσεχώς μελέτη για τον πλήρη διαχωρισμό των χρεώσεων που επιβάλλει.


Δημοφιλείς αναρτήσεις