Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

«Αγνοούνται» όπλα και πυρομαχικά - Άλλα ντ’ άλλων αποθήκες της Εθνικής Φρουράς

Ανησυχητικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε το γραφείο της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας κατά το 2011, στην Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέμου της Εθνικής Φρουράς.


Και αυτό γιατί τα φυσικά αποθέματα του οπλισμού που καταμετρήθηκαν, δε συμφωνούσαν με το απόθεμα όπως αυτό παρουσιαζόταν στο μηχανογραφημένο αρχείο οπλισμού της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΕΕΦ.Συγκεκριμένα, η Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το έτος 2010, αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας απέστειλε στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, πιστοποιητικό ημερ. 28.3.2011, στο οποίο αναφέρεται ότι έγινε από την Εθνική Φρουρά καταμέτρηση όπλων και πυρομαχικών που υπήρχαν στις 31.12.2010 και ότι αυτά συμφωνούσαν με τα λογιστικά υπόλοιπα των καρτελών αποθήκης.


Ωστόσο, από δειγματοληπτική καταμέτρηση που διενεργήθηκε από την Γενική Ελέγκτρια σε 11 είδη οπλισμού στην Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέμου, διαπιστώθηκε ότι τα φυσικά αποθέματα του οπλισμού που καταμετρήθηκαν, συμφωνούσαν μεν με τις ποσότητες που αναγράφονταν στις καρτέλες αποθήκης, όχι όμως με το απόθεμα όπως αυτό παρουσιαζόταν στο μηχανογραφημένο αρχείο οπλισμού της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΕΕΦ. Ως εκ τούτου, δόθηκαν οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΦ, με επιστολή ημερ. 4.3.2011, όπως διεξαχθεί καθολική απογραφή, σε πρώτη φάση του ενεργού οπλισμού, και σε δεύτερη φάση του λοιπού οπλισμού και οπτικού υλικού.


Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, δεν είχε διεξαχθεί φυσική απογραφή του οπλισμού της πιο πάνω αποθήκης, που αφορά στην κύρια αποθήκη οπλισμού της Εθνικής Φρουράς, και γεννάται το ερώτημα πώς στις 28.3.2011 εκδόθηκε πιστοποιητικό φυσικής καταμέτρησης από την Εθνική Φρουρά, όπως αναφέρεται πιο πάνω.


Δημοφιλείς αναρτήσεις