Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Σταθερό το ποσοστό αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Ποσοστό 10% των μαθητών αντιμετωπίζουν μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν γλωσσικά αναλφάβητοι και ποσοστό 7% μαθηματικά αναλφάβητοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγεται από το ΚΕΕΑ τα τέσσερα τελευταία χρόνια για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό, σε παγκύπρια βάση για μαθητές Στ΄ Δημοτικού και καταδεικνύουν ότι τα ποσοστά του γλωσσικού και μαθηματικού αναλφαβητισμού κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Προστίθεται ότι τα ποσοστά αυτά είναι πιο χαμηλά από τα αντίστοιχα ποσοστά που παρατηρούνται σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι ένα πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών και αναφέρεται στην έλλειψη της ικανότητας να χρησιμοποιεί το άτομο τις γνώσεις που του παρέχει το σχολείο για την ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.

Σε αντιδιαστολή, ο όρος γενικός ή οργανικός αναλφαβητισμός αναφέρεται σε άτομα που δεν φοίτησαν ποτέ σε σχολείο και κατά συνέπεια έχουν παντελή άγνοια ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής.

Η εν λόγω έρευνα, συμπληρώνεται, αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Αναφέρεται επίσης ότι η επέκταση και εφαρμογή της έρευνας του λειτουργικού αναλφαβητισμού και στην Γ΄ τάξη Δημοτικού από τη φετινή σχολική χρονιά θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Κανένα παιδί δεν θεωρείται ως λειτουργικά αναλφάβητο, προτού συμπληρώσει τη φοίτησή του σε ιδρύματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καταλήγει η ανακοίνωση.


Δημοφιλείς αναρτήσεις