Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Ανεργία καλπάζουσας μορφής


Η Κύπρος κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχειά της Eurostat.

Το ποσοστό άνελθε σε 9,1% το Νοέμβριο του 2011, από 6% το Νοέμβριο του 2010.


Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται στην Κύπρο για το μήνα Νοέμβριο βρίσκεται ακόμη κάτω από το μέσο όρο ανεργίας στην ΕΕ που είναι 9,8%.

Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών, έχει σημειώσει επίσης σημαντική άνοδο στην Κύπρο, από 15,3% το Σεπτέμβριο του 2010 σε 23,1% το Σεπτέμβριο του 2011.

Ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ για την ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών ήταν το Νοέμβριο του 2011 22,3%.

Δημοφιλείς αναρτήσεις