Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Αυξήσεις στις προκαταβολές ηλεκτρικού ρεύματος!


Νέες αυξήσεις αυτή την φορά στα ποσά προκαταβολής των πελατών αναγκάστηκε να επιβάλει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από την πρώτη μέρα του νέου έτους, λόγω του προβλήματος που παρουσιάζεται με την πληρωμή του λογαριασμού ρεύματος σε υποστατικά στα οποία διαμένουν αλλοδαποί.


Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ikypros, οι νέες αυξήσεις στα ποσά προκαταβολής των πελατών εφαρμόζονται ως προληπτικό μέτρο κατά του φαινόμενου που θέλει τους αλλοδαπούς πελάτες της ΑΗΚ να αποφεύγουν να πληρώσουν τους πιο πρόσφατους λογαριασμούς ρεύματος όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν την Κύπρο.

Οι αυξήσεις στα ποσά προκαταβολής των πελατών, το λεγόμενο ντεπόζιτο, εγκρίθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1/1/2012. Το μέγεθος των αυξήσεων σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία καταναλωτών ρεύματος είναι διαφορετικό και σε πολλές των περιπτώσεων η αύξηση αγγίζει και ξεπερνά το 100%!

Όπως φαίνεται στα στοιχεία πιο κάτω, οι αυξήσεις αφορούν και κατηγορίες καταναλωτών που δεν έχουν σχέση με το πρόβλημα που παρουσιάζεται στους αλλοδαπούς πελάτες της ΑΗΚ.

Κατηγορία καταναλωτή
Προηγούμενο ντεπόζιτο
(€)
Νέο ντεπόζιτο
(€)
1.0) Οικιακοί (Διατιμήσεις 05,06,07,08)
1.1) Κύπριοι πελάτες, πελάτες χωρών μελών της ΕΕ και αλλοδαποί πελάτες που είναι ιδιοκτήτες των υποστατικών
50

50

1.2) Κύπριοι πελάτες, πελάτες χωρών μελών της ΕΕ που είναι ενοικιαστές των υποστατικών
50
100
1.3) Αλλοδαποί πελάτες ( χωρών μη μελών ΕΕ) που είναι ενοικιαστές των υποστατικών)
200
300
1.4) Ευπαθείς οικογένειες (Διατίμηση 08)
20
50
2.0) Μικροί Εμπορικοί & Βιομηχανικοί (Διατιμήσεις 15, 16, 17, 25, 26, 27)
2.1) Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ που είναι ιδιοκτήτες των υποστατικών
100
150
2.2) Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ που είναι ενοικιαστές των υποστατικών
100
200
2.3) Αλλοδαποί πελάτες ( χωρών μη μελών ΕΕ) ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές
500
600
3.0) Μεσαίοι Εμπορικοί & Βιομηχανικοί (Διατιμήσεις 60,61, 62, 70, 71, 72)
3.1) Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές
100
400

3.2) Αλλοδαποί πελάτες ( χωρών μη μελών ΕΕ) ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές
500

800

4.0) Μεγάλοι Εμπορικοί & Βιομηχανικοί (Διατιμήσεις 63, 64, 65, 73, 83, 84)
4.1) Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές
250

400

4.2) Αλλοδαποί πελάτες ( χωρών μη μελών ΕΕ) ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές
750
750
5) Διατίμηση άντλησης νερού (Διατίμηση 41)
80
120
6) Νυχτερινά Κέντρα
Πελάτες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, μπυραριών, εστιατορίων
Για φορτίο μέχρι 40 amperes
100
200
Για φορτίο από 40-60 amperes
250
500
Για φορτίο πέραν των 60 amperes
500
1.000

Πελάτες οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, μπυραριών, εστιατορίων
Για φορτίο μέχρι 40 amperes
200

300

Για φορτίο από 40-60 amperes
500
700
Για φορτίο πέραν των 60 amperes
1.000

1.500Δημοφιλείς αναρτήσεις