Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

29 Ιανουαρίου 1941: ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

ΤΗΝ 29Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΝΟΗ ΤΟΥ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ “ΟΧΙ’ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ “ΒΟΛΕΥΕ” ΠΟΛΛΟΥΣ…Ζώντος του Ιωάννου Μεταξά, ούτε ένας Άγγλος στρατιώτης δεν είχε πατήσει το έδαφος της Ελλάδος! Αυτό, διότι επίστευε ο Πρωθυπουργός του “ΟΧΙ”, ότι θα αποτελέση η παρουσία συμμαχικών στρατευμάτων την αφορμήν δια την γερμανικήν επίθεσιν. Επιπλέον απαιτούσε αι Αγγλικαί δυνάμεις, αι οποίαι θα ήρχοντο εις την χώραν να ήσαν ικαναί να αντιμετωπίσουν μίαν γερμανικήν εισβολήν, πράγμα το οποίον εις όλας τας περιπτώσεις η Αγγλία αδυνατούσε να πραγματοποιήση. Δεν αποκλείεται δε, ο Ιωάννης Μεταξάς, να είχε αφήσει και ανοικτόν το ενδεχόμενον της ανακωχής.

Αυτό, όμως, είναι μία υπόθεσις, υπόθεσις όμως δεν είναι ο θάνατός του, που πράγματι υπήρξε περιέργως πολύ βολικός δια τους “συμμάχους” μας.

Υπήρξε φυσιολογικός ο θάνατος του Ιωάννου Μεταξά; Ο Λαός ακόμη και μέχρι σήμερον το αμφισβητεί. Η λαϊκή παραμυθία λέγει πως “τον Μεταξά τον έφαγαν οι Άγγλοι”. Πέραν όμως αυτού υπάρχουν και τα αδιάψευστα στοιχεία της φύσεως της ασθενείας του και της αιφνιδίου επισκέψεως Άγγλου Ιατρού εις το προσκέφαλόν του.

Ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης ομιλών δια τον θάνατον του ηγέτου της 4ης Αυγούστου είχε χαρακτηριστικά δηλώσει: “Αν είχαμε πάει τον αρχηγό σε νοσοκομείο και μάλιστα σε τρίτη θέση, σίγουρα θα ζούσε!”.

Αξίζει επίσης να σημειωθή ότι αυτός ο οποίος εγνώριζε λεπτομερείας και στοιχεία δια τον θάνατον του Ιωάννου Μεταξά ήτο ο διοικητής ασφαλείας Αθηνών Παξινός, ο οποίος ευρισκόμενος εις μίαν επίσημον δεξίωσιν στο Κάιρο το 1942 είχε πει εις έναν Άγγλο αξιωματικό:

“Μετά τον πόλεμο θα γράψω ένα βιβλίο δια τον θάνατο του Ιωάννη Μεταξά, που είμαι σίγουρος ότι δεν θα σας αρέσει”.Δημοφιλείς αναρτήσεις