Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Yπέρογκα ποσά για υπερωρίες λαμβάνουν ανώτεροι λειτουργοί στο λιμάνι Λεμεσού


Yπέρογκα ποσά σε υπερωριακή απασχόληση στο λιμάνι Λεμεσού εξακολουθεί να αποκομίζει μερίδα ανώτερων λειτουργών της Αρχής Λιμένων, παρόλο που ο οργανισμός λαμβάνει μέτρα σε μια προσπάθεια να επιτύχει αφενός την ουσιαστική μείωση των υπερωριών και αφετέρου τη βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος βάρδιας στους λιμενικούς χώρους. 


Αυτό διαπιστώνεται στην ετήσια έκθεση της γενικής ελέγκτριας για το 2010, η οποία υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για περαιτέρω μείωση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και βελτίωση της πρόνοιας της συλλογικής σύμβασης με βάση την οποία υπάλληλοι, έστω και για λίγα λεπτά προσφερόμενης εργασίας, αποζημιώνονται για ολόκληρη την ώρα (1:1½ τις καθημερινές και 1:2 τις αργίες). 

Επίσης θα πρέπει να μελετηθεί η εισαγωγή της αποζημίωσης με κατ’ αποκοπή ποσό χωρίς οι υπάλληλοι να παρουσιάζονται στην εργασία τους (on call) και η επέκταση του θεσμού της βάρδιας καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Όπως σημειώνει η γενική ελέγκτρια, συνεχίστηκε και κατά το 2010 η τακτική όπου λιμενικοί λειτουργοί δεν παρουσιάζονται στην εργασία τους στην πρωινή βάρδια όταν την προηγούμενη ημέρα εργάζονται υπερωριακά μετά τα μεσάνυχτα, επικαλούμενοι πρόνοια της σύμβασης εργασίας τους για αναγκαστική ανάπαυση έντεκα ωρών. Η πρακτική αυτή ισοδυναμεί με καταβολή μισθού χωρίς ούτε να προσφέρεται η αντίστοιχη εργασία ούτε να γίνεται χρήση της άδειας ανάπαυσης. Σε πολλές περιπτώσεις οι λειτουργοί αναπληρώνονται από άλλους λειτουργούς της απογευματινής βάρδιας, οι οποίοι πληρώνονται υπερωριακά. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι συνεχίζεται η τακτική της προσέλευσης των μελών της πλοηγικής υπηρεσίας τα Σαββατοκυρίακα για ενημέρωση για τις ώρες που θα χρειαστεί να εργαστούν το βράδυ ή την επόμενη μέρα, με καταβολή υπηρωριακής αποζημίωσης. Σύμφωνα με τη γενική ελέγκτρια, παρόλα τα μέτρα που έλαβε η Αρχή Λιμένων με στόχο τη βελτίωση του συστήματος βάρδιας με αντίστοιχη μείωση της υπερωριακής αποζημίωσης, εντούτοις λειτουργοί της ΑΛΚ εργάζονται υπερωριακά πάνω σε συστηματική βάση για πάρα πολλές ώρες. 

Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση το 2010 ανήλθαν σε €2.164.017 σε σύγκριση με €2.377.136 το 2009. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης το 2010 ήταν 93.354 σε σύγκριση με 101.778 το 2009. Τα έσοδα από τέλη για εξυπηρέτηση των πλοίων εκτός των κανονικών ωρών εργασίας ανήλθαν το 2010 σε €2.017.723 σε σύγκριση με €2.199.524 το 2009.

Δημοφιλείς αναρτήσεις