Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Τα παχυλά επιδόματα των λαθρομεταναστών

Τα παχυλά επιδόματα που δίνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, επισημαίνονται στην Ετήσια Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του Κράτους Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, επαναφέροντας στο προσκήνιο το καυτό αυτό θέμα. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, κατά το 2010 το κράτος ξόδεψε συνολικά ποσό 21,2 εκατομμυρίων ευρώ ως δημόσιο βοήθημα για αιτητές πολιτικού ασύλου, αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, συμπληρωματικά επιδόματα, αλλά και επιδόματα ανθρωπιστικών λόγων.


Από τα στοιχεία που λήφθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείο Εργασίας αποκαλύπτονται τα απίστευτα επιδόματα που λαμβάνουν οι αιτητές πολιτικού ασύλου και οι πολιτικοί πρόσφυγες.

Συγκριμένα, ο μέσος όρος αιτητών πολιτικού ασύλου που λάμβαναν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα ανήλθε το 2010 στους 927, στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 12,6 εκ. ευρώ, ενώ ο μέσος μηνιαίος όρος αιτητών πολιτικού ασύλου στους οποίους καταβλήθηκαν έκτακτα χορηγήματα ανήλθε στους 260 για ποσό ύψους 3,5 εκ. ευρώ περίπου, καταβλήθηκαν, δηλαδή, συνολικά 16 εκ. περίπου ευρώ. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αιτητών πολιτικού ασύλου που λάμβαναν δημόσιο βοήθημα μηνιαίως αυξήθηκε από 867 τον Ιανουάριο 2010, στους 959 τον Δεκέμβριο 2010. 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, πέραν από τα 12,6 εκ. ευρώ που επιδόθηκαν ως δημόσιο βοήθημα στους αιτητές πολιτικού ασύλου, κατά το 2010 πληρώθηκε επίσης στους πολιτικούς πρόσφυγες 1,2 εκ. ευρώ, στα άτομα με συμπληρωματική προστασία 3,4 εκ. ευρώ και στα άτομα που διαμένουν στη Δημοκρατία για ανθρωπιστικούς λόγους 655 χιλιάδες ευρώ.

Βοήθημα σε ΛΑΘΡΟ μετανάστες
Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση Γιωρκάτζη, αποδεικνύοντας ότι δημόσιο βοήθημα λαμβάνουν αλλοδαποί αιτητές πολιτικού ασύλου οι οποίοι εισήλθαν στο νησί μας μέσω κατεχομένων, δηλαδή παράνομα. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, δημόσιο βοήθημα εξακολουθεί να παρέχεται και σε αλλοδαπούς αιτητές πολιτικού ασύλου των οποίων ως τόπος άφιξης στην Κύπρο, σύμφωνα με την επιστολή που προσκομίζουν στην Αστυνομία, αναφέρεται είτε τα κατεχόμενα είτε τόπος άγνωστος. Συμπεραίνεται, δηλαδή, ότι δεν αφίχθησαν μέσω των νόμιμων λιμένων ή αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το θέμα, μάλιστα, έθεσε η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, σε επιστολή που του απέστειλε στις 18.12.2007, αναφέροντας ότι το πιο πάνω γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να καθίστανται δικαιούχοι δημόσιου βοηθήματος πρόσωπα που εισέρχονται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και τα οποία, στη συνέχεια, καταστρέφουν ή εξαφανίζουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, για να μην μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους!!!

Στην απαντητική του επιστολή, ο Νεοκλής Συλικιώτης διατύπωσε την άποψη ότι τυχόν αποκλεισμός των αιτητών ασύλου από πρόσβαση σε δημόσιο βοήθημα θα ερχόταν σε αντίθεση με το γράμμα και πνεύμα του εν λόγω άρθρου, αφού τέτοιος αποκλεισμός θα συνιστούσε ένα είδος τιμωρίας!!!!

Το συμπέρασμα της Γενικής Ελέγκτριας είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνον η παράνομη είσοδός τους, αλλά το γεγονός ότι καταστρέφουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ή/και δεν παρουσιάζονται αμέσως και οικειοθελώς στις Αρχές της Δημοκρατίας, όπως προϋποθέτει ο Νόμος.

Υπερπληρωμές σε απορριφθέντες
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου αιτητές πολιτικού ασύλου διατηρούν το καθεστώς του αιτητή ασύλου και λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα για μακρόχρονες περιόδους πέραν των 4 χρόνων. Στο συμπέρασμά της η Γενική Ελέγκτρια επισημαίνει ότι τέτοιες περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και εισηγηθήκαμε όπως, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, επιβεβαιωθεί η ορθότητα του καθεστώτος παραμονής τους και οι λόγοι της καθυστέρησης στη λήψη σχετικής απόφασης γι' αναγνώρισή τους ή μη ως προσφύγων.

Επίσης, από έρευνα που διενεργήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας, εντοπίστηκαν υπερπληρωμές που αφορούσαν σε περιπτώσεις αιτητών πολιτικού ασύλου των οποίων η διοικητική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων είχε απορριφθεί, αλλά συνέχισαν να λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα, σε αρκετές, δε, περιπτώσεις λάμβαναν δημόσιο βοήθημα μέχρι και την ημερομηνία της διερεύνησης.

Όπως διαπιστώθηκε, για αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρξε καμιά επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών/Τμημάτων, γεγονός που συνέτεινε στη δημιουργία των υπερπληρωμών, ενώ στις περιπτώσεις εκείνες που υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των ΥΚΕ και της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και διακόπηκε το δημόσιο βοήθημα, εφόσον με την απόρριψη της αίτησής τους οι αλλοδαποί δεν ήταν πλέον δικαιούχοι, παρατηρήθηκε ότι δεν υπολογίστηκαν και δεν καταχωρίστηκαν στο σύστημα οι σχετικές υπερπληρωμές, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις δημόσιων βοηθημάτων όπου εντοπίζονται υπερπληρωμές.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 83 περιπτώσεις αλλοδαπών που, ενώ η αίτησή τους είχε απορριφθεί από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, αυτοί συνέχισαν να λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα, οι περισσότεροι μέχρι και την ημερομηνία της διερεύνησης όταν εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία και το επιπλέον ποσό που τους καταβλήθηκε (υπερπληρωμή) ανήλθε σε €379.091.

Δημοφιλείς αναρτήσεις