Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Αχρηστεύεται ιατρικός εξοπλισμός της Εθνικής Φρουράς


Με αχρήστευση κινδυνεύει ιατρικός εξοπλισμός της Εθνικής Φρουράς λόγω του ότι παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δύο τέτοιες περιπτώσεις εντόπισε και επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή της η Γενική Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.

Η πρώτη περίπτωση παρατηρήθηκε στο οδοντιατρείο φρουράς Λεμεσού, το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω μη τοποθέτησης οδοντίατρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ιατρικός εξοπλισμός που βρίσκεται στο ιατρείο να παραμένει σε αδράνεια.


Σε επιστολή που έλαβε η Γενική Ελέγκτρια από το ΓΕΕΦ σημειώνεται ότι, λόγω της μακροχρόνιας αδράνειας και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, η συντήρηση των μηχανημάτων είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αχρήστευσής τους.

Σε άλλη περίπτωση, στο Δερματολογικό/Χειρουργικό του Στρατιωτικού Νοσοκομείου υπάρχει μία συσκευή λέιζερ (EAGLE 25SR) η οποία, λόγω μακρόχρονης αδράνειας, έχει υποστεί, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, ανεπανόρθωτη βλάβη, ενώ, όπως σημειώνει η κ. Γιωρκάτζη, το χειρουργείο και ο αναισθησιολογικός εξοπλισμός δεν αξιοποιούνται, αφού ο μοναδικός χειρουργός του νοσοκομείου βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια και δεν έχει αντικατασταθεί.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως όλες οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς στις οποίες διατηρούνται ιατρεία υποβάλουν καταστάσεις για τυχόν αδρανή ιατρικό εξοπλισμό που διαθέτουν, έτσι ώστε να αξιολογηθούν και προωθηθούν ενέργειες για αξιοποίησή του.


Δημοφιλείς αναρτήσεις