Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για κρατικές υπηρεσίες οι Κύπριοι


Συστηματική παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος για ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν κρατικές υπηρεσίες και δημόσιους φορείς, διαπιστώνει δικοινοτική έρευνα με δείγμα 1000 ατόμων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ, η οποία δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία σχετική με την πρόσβαση σε κρατικές πληροφορίες. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση κατοχυρώνεται από την ΕΕ.


Η έρευνα που διήρκεσε δύο χρόνια, ήταν μια δικοινοτική πρωτοβουλία μελών της κοινωνίας των πολιτών, για βελτίωση της διαφάνειας των κρατικών υπηρεσιών.


Δημοφιλείς αναρτήσεις