Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Η ΕΕ ζητεί από την Τουρκία να αποφύγει τις απειλές έναντι ‘κράτους μέλους’

Την αποφυγή απειλών ή ενεργειών που στρέφονται εναντίον κράτους μέλους, εννοώντας προφανώς την Κύπρο, ζητεί από την Τουρκία το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, στα Συμπεράσματα που υιοθέτησε μετά από πολύωρη διαπραγμάτευση στη διάρκεια της νύχτας.

Το κείμενο των Συμπερασμάτων που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο αναφέρεται στη διεύρυνση της ΕΕ, και στην ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας.


Αναφορικά με την Τουρκία, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την ανάγκη δέσμευσης της στις σχέσεις καλής γειτονίας, εκφράζοντας τις σοβαρές ανησυχίες της Ένωσης και καλώντας την να αποφεύγει οποιουδήποτε είδους απειλή ή ενέργεια που θα στρέφεται εναντίον κράτους μέλους.

Το Συμβούλιο εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με τις δηλώσεις της Τουρκίας να παγώσει τις σχέσεις της με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2012, υπογραμμίζοντας ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ προβλέπεται από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τα Συμπεράσματα της 11ης Δεκεμβρίου 2006, καθώς και τη Δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 και εκφράζει τη βαθύτατη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι η Τουρκία, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, συνεχίζει να αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για πλήρη και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε όλα τα Κράτη Μέλη.

Για πρώτη φορά, το Συμβούλιο τονίζει ότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία. Παρατηρεί επίσης ότι ελλείψει προόδου το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να διατηρήσει τα μέτρα που λήφθηκαν το 2006 σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη επιτελέσει πρόοδο σε ό,τι αφορά στην ομαλοποίηση των σχέσεων της με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Συμβούλιο αναμένει επίσης από την Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με στόχο μία δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η δέσμευση της Τουρκίας και η πρακτική συμβολή της είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζεται η συμπερίληψη λεκτικού με την οποία τονίζεται ότι η πλήρης και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε όλα τα Κράτη Μέλη θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία της Τουρκίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις