Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΚΤ: Μηδενική ανάπτυξη, υψηλή ανεργία


Προβλέψεις τόσο για την ολοκλήρωση του 2011 όσο και για το 2012 δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με βασικό στοιχείο τη μηδενική ανάπτυξη για τον επόμενο χρόνο και την οριακή ανάπτυξη για το σύνολο του 2011.


Παγωμένοι ρυθμοί ανάπτυξης
Για φέτος αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: "Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2011 επηρεάζεται από μια σειρά αρνητικών εξελίξεων. Η σταδιακή ανάκαμψη που καταγράφηκε τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2011 ανατράπηκε μετά την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση στην εγχώρια παραγωγή. Οι συνεπαγόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο εσωτερικό, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα λόγω της κρίσης χρέους που επικρατεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εγχώριου δείκτη εμπιστοσύνης, καθώς και την περαιτέρω συγκράτηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Ο ιδιωτικός τομέας έχει επηρεαστεί σημαντικά, με τις επενδύσεις και το δανεισμό των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων να καταγράφουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης, των ψηλών επιτοκίων αλλά και των αυστηρότερων κριτηρίων για δανεισμό που εφαρμόζουν οι τράπεζες. Ο δείκτης εμπιστοσύνης των νοικοκυριών παραμένει σε αρνητικά επίπεδα, ενώ η κυβέρνηση έχει από το καλοκαίρι αποκλειστεί από τις εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, γεγονός που επιβάλλει την υλοποίηση των αναγκαίων δημοσιονομικών μέτρων ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών".

Αύξηση πληθωρισμού
Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα τονίζει πως για το σύνολο του 2011 αναμένει πως ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,4% σε σύγκριση με ποσοστό 2,6% που καταγράφηκε κατά το περασμένο έτος. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιβολή ΦΠΑ της τάξης του 5% σε φάρμακα και τρόφιμα, αλλά και στην αύξηση του φόρου στα κανικά προϊόντα περί τα τέλη του 2010.

Πάντως, σημαντική είναι η επιβράδυνση που αναμένεται το 2012 σχετικά με τις τάσεις του πληθωρισμού, αφού δεν αναμένονται αυξήσεις σε φόρους που να επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές βασικών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά.

Υψηλή ανεργία τριετίας
Στο 7,1% θεωρεί πως θα είναι το ποσοστό της ανεργίας για το 2011 η Κεντρική Τράπεζας, προβλέποντας μάλιστα πως το 2012 θα αυξηθεί στο 7,7% και το 2013 στο 7,8%.Εξάλλου, η Κεντρικη Τράπεζα προβλέπει πως η παραγωγικότητα το 2011 αναμένεται να αυξηθεί οριακά κατά 0,2%, σημαντικά πιο κάτω από την αύξηση που καταγράφηκε το 2010, ως αποτέλεσμα της χειροτέρευσης του οικονομικού κλίματος και της καταστροφής του ηλεκτρο-παραγωγού σταθμού στο βασιλικό. Η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2012 με την αραγωγικότητα να παραμένει στάσιμη ενώ το 2013 αναμένεται βελτίωση κατά 1%.

Οι κίνδυνοι της αγοράς και του ΑΕΠ
Όσον αφορά τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, οι πιο σημαντικοί ανοδικοί κίνδυνοι που αφορούν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό είναι το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ από το 15% στο 17%, έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων από την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 8% από το Σεπτέμβριο του 2011, η πιθανότητα ψηλότερων τιμών του πετρελαίου ή/και διολίσθησης του ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς και το ενδεχόμενο έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις παλαιών αυξήσεων της τιμής του πετρελαίου να επηρεάσουν τον πληθωρισμό με κάποια χρονική υστέρηση.

Τέλος, περαιτέρω αυξήσεις σε έμμεσους φόρους και διοικητικά καθοριζόμενες τιμές προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά στην επίτευξη της απαιτούμενης δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν πρέπει να αποκλείονται.Δημοφιλείς αναρτήσεις