Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ: Εξακολουθούν οι κίνδυνοι για την υγεία στρατιωτών

Σε άκρως ανησυχητικά ευρήματα για τους κινδύνους στην υγεία των στρατευμένων παιδιών μας, κατέληξαν οι υγειονομικοί έλεγχοι που διενήργησαν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σε μαγειρεία, υποστατικά και κουζίνες της Εθνικής Φρουράς. Μεταξύ άλλων προβλημάτων, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στη φύλαξη πρώτων υλών και στην καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών στους χώρους όπως φυλάσσονται και ετοιμάζονται οι τροφές.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας στην ετήσια έκθεση της για το 2010, οι Υγειονομικές Υπηρεσιες του Υπουργείου Υγείας, διαπίστωσαν κατόπιν επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010 και 2011, ότι στα υποστατικά όπου στεγάζονται τα μαγειρεία της Εθνικής Φρουράς της Επαρχίας Λευκωσίας, υπάρχουν αρκετές και σοβαρές αδυναμίες. Μεταξύ άλλων, οι λειτουργοί του Υπουργείου Υγείας διαπίστωσαν και τα ακόλουθα ανησυχητικά, για την υγεία των στρατευσίμων, φαινόμενα:


Φύλαξη πρώτων υλών σε δοχεία που δεν είναι κατάλληλα για τρόφιμα,
• Μη ύπαρξη θερμομέτρων στα ψυγεία όπου φυλάσσονται τρόφιμα, για καταγραφή των θερμοκρασιών,
• Μη ικανοποιητική εφαρμογή των καλυμμάτων των λάκκων και των παραδεξαμενών με αποτέλεσμα αυτά να είναι ακάλυπτα πλησίον των χώρων όπου ετοιμάζονται και φυλάσσονται οι τροφές και,
• Μη εφαρμογή πλήρους συστήματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και συστήματος HACCP.

«Η ΜΑΧΗ» είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας παρόμοιες παρατηρήσεις της Γενικής Ελέγκτριας για το έτος 2009. Παρά τις παρατηρήσεις εκείνες και παρά το γεγονός ότι, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διενεργούν τακτικούς επαναληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης για εξακρίβωση της αποκατάστασης των παρατηρήσεών τους, κατά τους οποίους, στις πλείστες περιπτώσεις, παρατηρείται σημαντική βελτίωση, τα προβλήματα και οι αδυναμίες στα μαγειρεία και τις κουζίνες της Εθνικής Φρουράς, συνεχίστηκαν τόσο για το 2010, όσο και για το 2011.

Δημοφιλείς αναρτήσεις