Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Καλπάζει η ανεργία στους νέους


Σπάει κόκαλα το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 στην Ευρωπαϊκή ένωση. Ένας στους δύο σε Ελλάδα και Ισπανία, ζουν με το επίδομα ανεργίας, τη στιγμή που στην Κύπρο, όλο και περισσότεροι νέοι, απόφοιτοι και μη, ψάχνουν μάταια για δουλειά.Χαρακτηριστικό του προβλήματος, η Ελλάδα και η Ισπανία με ένα στους δύο νέους, να ψάχνουν μάταια για δουλειά, με ή χωρίς πτυχίο στο χέρι.


Αν και η Κύπρος έχει λάβει τα 150 εκατομμύρια που της αναλογούν, το ποσοστό των ανέργων νέων της συνεχίζει να καλπάζει. Από 9% το 2008, τον Οκτώβριο του 2011 έφθασε στο 22 τοις εκατό.

Παρόλο που από τις 5000 θέσεις εργασίας που δημιούργησαν η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το υπουργείο Εργασίας, οι 3100 καταλήφθηκαν από νέους, επιβάλλονται και άλλα μέτρα, όπως η λήψη οριζόντιων κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά ταμεία.

Η Ευρώπη ζητεί μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, παροχή βοήθειας στους νέους ούτως ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας και βοήθεια για να εξασφαλίσουν εργασιακή εμπειρία και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση που θα τους βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας.


30 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν έχουν διατεθεί, καθώς οι χώρες που τα δικαιούνται, δεν μπορούν να καταβάλουν το μερίδιό τους, ούτως ώστε να δώσουν μια ένεση ζωής στην οικονομία τους, και μια ελπίδα φωτός, ειδικά στη νέα γενιά που γεμίζει πλέον τη μέρα της αναζητώντας δουλειά και όχι δουλεύοντας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις