Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο Αρχιμήδης, η βιομηχανική επανάσταση και οι ΕΛΛΗΝΕΣ


«Εάν δεν υπήρχεν η αφθονία και η φθήνεια των δούλων ο Αρχιμήδης θα ημπορούσε να είναι ο αρχηγός μιας Αληθινής Βιομηχανικής Επαναστάσεως… Η ατμομηχανή του Ήρωνος του εξ Αλεξανδρείας, η οποία ήλθε μετά την Ρωμαϊκήν κατάκτησιν της Ελλάδος, έφερε την περίοδον αυτήν την μηχανικής προόδου εις το κορύφωμα και το τέλος της».-  Γουίλ Ντυράντ, ΤΟΜΟΣ ΕΛΛΑΣ Σελ.646, «Παγκόσμιος ιστορία του πολιτισμού».

Ασφαλώς και δεν ήταν η αφθονία των δούλων, που εμπόδισε να γίνει βιομηχανική «επανάσταση» στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Ήταν το γεγονός ότι για τους αρχαίους Έλληνες στο κέντρο της σκέψεώς τους και του πολιτισμού τους δεν υπήρχαν ούτε οι νόμοι της οικονομίας, ούτε το κέρδος, που αποτελούν σήμερα και απετέλεσαν και στις απαρχές της βιομηχανικής επαναστάσεως το κυρίαρχο κίνητρο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις