Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Στο 7,6% η ανεργία στην Κύπρο το γ' τρίμηνο του 2011

Αύξηση κατά 0,5% σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2011, ανερχόμενο στο 7,6% σε σύγκριση με 7,1% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σε πραγματικούς αριθμούς οι άνεργοι ανήλθαν το τρίτο τρίμηνο του έτους ήταν 30 χιλιάδες 800.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το εργατικό δυναμικό, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 7,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,4% και γυναίκες 7,9%), σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2011 όταν το ποσοστό ήταν 7,1% (άνδρες 7,2% και γυναίκες 7,0%) και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 όταν το ποσοστό ήταν 5,8% (άνδρες 5,7% και γυναίκες 5,9%).

Η ανάλυση των ανέργων κατά ηλικία δείχνει ότι το ποσοστό ανεργίας είναι ψηλότερο για τους νέους 15-24 ετών όπου έφθανε στο 22,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 22,1% και γυναίκες 22,5%). Το 2ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ήταν 20,6% (άνδρες 22,2% και γυναίκες 19,1%) ενώ το 3ο τρίμηνο του 2010 το ποσοστό ήταν 13,0% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 13,0% και γυναίκες 12,9%).

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 48,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 27,5% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 23,8% έψαχνε για εργασία για ένα χρόνο και άνω. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2o τρίμηνο του 2011 ήταν (56,3%, 26,7%, 17,0%) ενώ για το 3ο τρίμηνο του 2010 ήταν (53,8%, 24,1% και 22,1%).

Με βάση τα αποτελέσματα της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, για το 3ο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις 372,5 χιλιάδες άτομα (άνδρες 204,8 χιλιάδες και γυναίκες 167,6 χιλιάδες) και ο αριθμός των ανέργων στις 30,8 χιλιάδες άτομα (άνδρες 16,4 χιλιάδες και γυναίκες 14,5 χιλιάδες).

Το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή ο αριθμός των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ως ποσοστό του πληθυσμού των ηλικιών 20-64, ήταν 73,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 80,2% και για τις γυναίκες 66,0%. Το 2ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ήταν 74,9% (άνδρες 81,6%, γυναίκες 68,3%) ενώ το 3ο τρίμηνο του 2010 το ποσοστό ήταν 75,7% (άνδρες 83,1%, γυναίκες 68,3%).

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων το συγκέντρωναν οι υπηρεσίες με 74,6%, ενώ η βιομηχανία ακολουθούσε με 21,6% και τέλος η γεωργία με μόνο 3,8%. Το 2ο τρίμηνο του 2011 απασχολούνταν στις υπηρεσίες 74,7%, στη βιομηχανία 21,3% και στη γεωργία 4,0%. Το 3ο τρίμηνο του 2010 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: υπηρεσίες 75,4%, βιομηχανία 20,7% και γεωργία 3,9%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 9,4% της συνολικής απασχόλησης ή 35.075 άτομα (άνδρες 7,3% και γυναίκες 11,9%). Το 2ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ήταν 9,9% (άνδρες 7,4% και γυναίκες 12,9%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2010 ήταν 8,9% (άνδρες 6,3% και γυναίκες 12,0%).

Από τους απασχολούμενους, το 81,8% ή 304.804 ήταν υπάλληλοι (μισθωτοί), από τους οποίους το 13,8% είχε προσωρινή εργασία. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2011 ήταν 81,5% (με προσωρινή εργασία 14,0%). Το 3ο τρίμηνο του 2010 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 81,4% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,6% είχε προσωρινή εργασία.

Ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας τη βδομάδα στην κύρια εργασία για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,0 ώρες (άνδρες 41,7 και γυναίκες 40,3 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 21,3 ώρες (άνδρες 20,8 και γυναίκες 21,5 ώρες). Το 2ο τρίμηνο του 2011 οι αντίστοιχες ώρες για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,1 ώρες (άνδρες 41,8 και γυναίκες 40,4 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 20,7 ώρες (άνδρες 20,2 και γυναίκες 21,0 ώρες). Το 3ο τρίμηνο του 2010 ο μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας για τους υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση ήταν 41,1 ώρες (άνδρες 41,8 και γυναίκες 40,2 ώρες), ενώ για τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση ήταν 21,4 ώρες (άνδρες 19,8 και γυναίκες 22,2 ώρες).

Δημοφιλείς αναρτήσεις