Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

1,5 δις ανείσπρακτα κρατικά χρέη εντόπισε η Γιωρκάτζη

Τον ασκό του Αιόλου σε σχέση με τα ανείσπρακτα έσοδα του κράτους, ανοίγει και φέτος η έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας.
Το κράτος έχει να παίρνει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ( €1,544 δις), από οφειλές, περιλαμβανομένων των τόκων και επιβαρύνσεων, ποσό μεγαλύτερο από τις οφειλές.

Ποσό ύψους €1.027,9 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 66,57% αποτελεί καθυστερήσεις στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ποσό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από επιχειρήσεις που έχουν χρεοκοπήσει. Αν από το ποσό αυτό αφαιρεθούν κάποιοι φόροι της Εκκλησίας, τότε υπολογίζεται ότι οι οφειλές οι οποίες είναι εισπράξιμες δεν ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, από το 1 δις, θα πρέπει βάσει της πρότασης νομού που ψηφίστηκε την περασμένη βδομάδα από τη βουλή να αφαιρεθούν οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις για τις οφειλές μέχρι το 2008.

Αξιοσημείωτη θεωρείται επίσης η επισήμανση για ανείσπρακτα εντάλματα. Σύμφωνα με την έκθεση, για το 2010, περίπου 300 ανεκτέλεστα εντάλματα συνολικής αξίας 140.000 ευρώ αφορούσαν μέλη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των φυλακών, ενώ 750 εντάλματα αξίας 800.000 ευρώ αφορούν σε εν ενεργεία δικηγόρους. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο αρχηγός της Αστυνομίας είχε διαβεβαιώσει ότι τα περισσότερα από αυτά τα εντάλματα έχουν εκτελεστεί.

Υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα, επιβάλλεται όπως καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες από τα διάφορα Τμήματα για είσπραξη των καθυστερημένων ποσών. Επίσης, υπογραμμίζει η Γενική Ελέγκτρια, όπου κρίνεται ότι απαιτείται θέσπιση/τροποποίηση της νομοθεσίας για βελτίωση της εισπρακτικής δυνατότητας, πρέπει άμεσα να προωθηθούν τα σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή για έγκριση.

Περισσότερα τα ανείσπρακτα από πέρυσι
Σύμφωνα με την περσινή έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, το 2009 τα ανείσπρακτα έσοδα του κράτους, ανέρχονταν στα  €1,510 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά,  τα 626,8  εκατομμύρια ευρώ, ή ποσοστό 56% αφορούσαν οφειλές κυρίως από το φόρο εισοδήματος. 

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα καθυστερημένων εσόδων όπως δημοσιεύεται στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας

Δημοφιλείς αναρτήσεις